Neuswerk verhoogt het optimisme van honden

Neuswerk verhoogt het optimisme van honden

Veel mensen realiseren zich niet dat honden heel graag rondsnuffelen. Neuswerk kan een geweldige manier zijn om ze deze kans te geven. Door ze zelf keuzes te laten maken en de kans te krijgen om op voedsel te “jagen” (naar te zoeken), kan mentale stimulatie worden geboden. Dit heeft natuurlijk een positieve invloed op hun fysieke en mentale gezondheid.

Volgens nieuw onderzoek uitgevoerd door Dr. Charlotte Duranton (Ethodog) en Dr. Alexandra Horowitz (Barnard College), vertonen honden die neuswerk doen meer optimisme in vergelijking met honden die deelnamen aan gehoorzaamheidsoefeningen. Het is opmerkelijk dat beide activiteiten, neuswerk en gehoorzaamheidsoefeningen, bestaan uit wandelen en daarbij het aanbieden van voer als beloning voor positief gedrag. Het belangrijkste verschil is echter dat bij neuswerk honden de mogelijkheid krijgen om hun neus te gebruiken en zelf beslissingen te nemen over wat ze doen.

Het neuswerk experiment

De studie voerde een experiment uit om het niveau van optimisme van honden te beoordelen. In het onderzoek kan je heel uitgebreide uitleg vinden over de opzet en uitvoering hiervan.

20 volwassen honden van verschillende rassen namen deel aan het onderzoek. Waaronder Australian Shepherds, Huskies, Jack Russels, een Teckel, Cocker Spaniels en zelfs een Dalmatier.

De helft van de honden deed mee aan een neuswerkactiviteit met hun baasje, terwijl de andere helft gehoorzaamheidstraining deed. De honden namen deel aan een groepsles met hun baasje (beide groepen). Daarna oefende de eigenaar thuis een keer per dag met hen voor een week. Daarna was er een tweede groepsles, gevolgd door een tweede oefenweek thuis. Onmiddellijk voor en na de twee weken van de activiteit nam elke hond deel aan de cognitieve bias training en test. Voorafgaand aan de activiteiten waren er geen verschillen tussen de twee groepen honden in de cognitieve bias-test gemeten.

Resultaten

Na twee weken nam de tijd voor honden in de neuswerkgroep om de kom met beloning te bereiken aanzienlijk af. Bij de gehoorzaamheidsoefeningen groep was juist geen verandering te zien. Op basis van deze resultaten zou je kunnen concluderen dat honden die betrokken zijn bij neuswerkactiviteiten daar optimistischer door worden.

Honden in beide groepen hadden de kans om voedselbeloningen te verdienen. Dus waar komt het verschillende resultaat vandaan? Dit kan bij neuswerk worden toegeschreven aan meer autonomie van de hond. Omdat ze vrij konden rondlopen en zo de kamer en dozen konden inspecteren. Door zelf problemen op te lossen, kunnen honden dus een gevoel van voldoening en voldoening ervaren. Wat dus kan leiden tot meer optimisme.

Reukvermogen van honden

Honden zijn sterk afhankelijk van hun reukvermogen, dus het is essentieel om ze de kans te geven dit zintuig te gebruiken. Dit helpt door mentale stimulatie te bieden en hen in staat te stellen normaal vrij gedrag te vertonen. Daardoor zijn geuren (neuswerk) een uitstekende bron van verrijking voor honden (en andere dieren) mits ze in een vrije setting worden aangeboden. De wetenschappers suggereerden dat er ook andere verklaringen voor de resultaten zouden kunnen zijn, maar ze achten die onwaarschijnlijk.

Conclusie over neuswerk

Neuswerk en gehoorzaamheidstraining zijn twee verschillende hondenactiviteiten. Bij neuswerk wordt de hond beloond voor het vinden van een doos vol voer. Bij gehoorzaamheidstraining werden elke paar stappen beloningen gegeven. Dit zou een grote verschillen zijn. Bij het trainen van honden gebeurt dit meestal op een manier die in de loop der jaren standaard is geworden. Het onderzoek suggereert dat honden, vergelijkbaar met het proces dat wordt gebruikt bij neuswerk, de voorkeur geven aan het ontvangen van beloningen voor het succesvol voltooien van taken. En niet voor steeds onverwacht/ onregelmatig belonen.

De resultaten van dit onderzoek geven aan dat het geven van keuzes aan je hond, de mogelijkheden om beslissingen te nemen en de kans om hun neus te volgen, cruciaal is voor hun welzijn. Dit zou de reden kunnen zijn waarom neuswerkoefeningen vaak betere resultaten opleveren dan gangbare gehoorzaamheidstraining.

Wat kan je doen?

Voor ons als hondenmensen is het goed om ons af te vragen of we hier voldoende rekening mee houden bij onze honden. Hoe doen jullie het? Je kan bijvoorbeeld eens een Snuffeltuin bezoeken of een neuswerkpuzzel aanbieden.