Honden reageren gemiddeld op wel 89 woorden

Honden reageren gemiddeld op wel 89 woorden

De manier waarop honden de nuances van onze taal begrijpen, is ongelooflijk indrukwekkend. Zeker wanneer je nagaat dat een hond zelf geen woorden spreekt. Slechts een fractie van een seconde nadat we een woord of commando beginnen uit te spreken kunnen honden voorspellen en reageren op wat we proberen te zeggen. Tot op zekere hoogte kunnen ze zelfs de toon van onze stem verstaan.

De woordenschat van een hond is lang niet zo groot als die van ons. Een nieuwe studie suggereert dat de gemiddelde hond consequent kan reageren op 89 woorden of zinsdelen. Bijna de helft hiervan zijn commando’s, zoals ‘zit’ of ‘blijf’. Maar sommige algemene woorden en zelfstandige naamwoorden, zoals ‘koekje’, worden ook begrepen.

Een getrainde hond heeft een woordenschat die ongeveer anderhalf keer zo groot is. Van de ongeveer 1 miljoen Nederlandse woorden (samenvoegingen etc niet meegeteld) is aangetoond dat Mahru ze allemaal willens en wetens negeert.

Link naar het onderzoek: HIER KLIKKEN